Základní logopedická škola Měcholupy

Vítejte!

zamek.jpgLogopedická základní škola se nachází v Měcholupech u Žatce. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči a se specifickými poruchami učení v přípravné třídě a v 1. - 5. ročníku. Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči. Od školního roku 2006/2007 probíhá výuka podle vlastního rámcově vzdělávacího programu.


Co nabízíme …

 • přípravný ročník s rozšířenou individuální logopedickou péčí
 • základní vzdělávání v 1.-5. ročníku
 • ubytování na internátě s celodenním stravováním
 • individuální péči a nízký počet žáků ve třídě
 • výuku pod vedením speciálních pedagogů – logopedů
 • od 3. ročníku ZŠ výuku cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk)
 • individuální logopedickou péči v samostatných vyučovacích hodinách, logopedický trénink v odpoledních hodinách
 • využití moderní počítačové učebny včetně interaktivní tabule
 • výběr z mnoha kroužků
 • práci v keramické dílně
 • rehabilitační bazén
 • zdravotní tělesnou výchovu pod vedením odborníka
 • pravidelná prohlídka dětským lékařem
 • pořádání ozdravných pobytů



Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj