Základní logopedická škola Měcholupy

Školská rada

Podle nového školského zákona mají všechny školy za povinnost “vytvořit” školskou radu (ŠR). ŠR je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy.

Seznam členů školské rady:

 • Kateřina Zelinková (zástupce nezletilých žáků)
 • Michaela Kuchařová (zástupce školy)
 • Miloslav Čermák (zástupce zřizovatele školy)

Školská rada plní tyto úkoly:

 • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Výsledky voleb
  Protokol o průběhu voleb za zákonné zástupce
  Protokol o průběhu voleb za pedagogické prcovníkyCopyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj