Základní logopedická škola Měcholupy

Informace o škole

Logopedická základní škola byla založena roku 1989. Nachází se nachází v historické budově zámku, ve velmi hezkém a klidném prostředí přilehlého parku. Zámek a celý areál je chráněn památkovou péčí.

Součástí školy je základní škola logopedická, internát, školní jídelna, Speciálně pedagogické centrum v Měcholupech a jeho odloučené pracoviště v Chomutově.

Logopedická základní škola zajišťuje základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřena na poskytování odborné péče v oblasti logopedické a speciálně pedagogické žákům od 1.-5. třídy. Od školního roku 2005/2006 je možné děti zařadit i do přípravného ročníku. Současně poskytujeme také vzdělávání žáků s více vadami (mentální retardace a vada řeči). Výuka je organizována na pricipu individuálního přístupu se sníženým počtem žáků ve třídách. Logopedická péče prolíná všemi předměty a je zařazena do rozvrhu v rozsahu 2 hodiny týdně. Dětem je poskytována speciální terapie dle diagnóz.

Kapacita školy je 60 žáků, kapacita internátu je 49 míst. Dětem ubytovaných na internátě je poskytována komplexní nejen vzdělávací, ale i výchovná a zdravotní péče, včetně celodenního stravování.

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje odbornou péči dětem mimo vlastní školní zařízení (výjezdy, depistáže, docházku na reedukaci, intergraci, péči o intergrované žáky, odborná vyšetření, konzultace rodičům, odbornou péči o pedagogické pracovníky) v oblasti logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie a psychologie.

Zajímá Vás, kdo u nás pracuje? Tak to jste na správném místě.  Copyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj