Základní logopedická škola Měcholupy

Volnočasové aktivity

V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat kroužky podle svých zájmů.
Škola nabízí dětem tyto kroužky:

 • Hudebně pohybový
 • Hudební + hra na hudební nástroj
 • Výtvarný kroužek
 • Dovedné ruce
 • Turisticko-přírodovědný
 • Rybářský kroužek
 • Keramický kroužek
 • Anglický jazyk
 • Výpočetní technika
 • Mediální výchova
 • AtletickýCopyright © 2007 Základní logopedická škola Měcholupy, realizace IT Innovation s.r.o. Administrace

ZŘIZOVATEL:
Ústecký kraj